داخلي Uncategorised

ساختار سازمانی

تاريخ انتشار : چهارشنبه, 17 -2502 - 03:02
بازدید : 8471
  • پرینت

اعضای هیئت مدیره دوازدهمین دوره اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران(ادکا)

 

محمد عباسپور:دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران(ادکا) " دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی"

استادمشاوره اتحادیه ادکا:دکتر شعله ارسطوپور(استادیار و عضو هیئت علمی علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)

اعضای هیئت مدیره

دبیر کمیته مستندسازی: ریحانه بان سرتیپ (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام رضا(ع))

دبیر کمیته آموزش: پری ناز جعفری (دانشجوی کارشناسی  دانشگاه شهید چمران)

دبیر کمیته انتشارات: زینب محبی(دانشجوی کارشناسی  دانشگاه الزهرا)

دبیرکمیته پژوهش:نجمه ابراهیمی(دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی)

دبیر کمیته اطلاع رسانی: زینب ذبیحی(دانشجوی کارشناسی دانشگاه یزد)

دبیر کمیته مالی:محمد عباسپور (دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی)

دبیر کمیته هماهنگی ها:ریحانه بان سرتیپ (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام رضا(ع))

دبیر کمیته گردهمایی ها:علیرضا زمانی (دانشجوی کارشناسی دانشگاه سمنان)

بازرس

نرگس اسدالله زاده نجاران(دانشجوی کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی)

پربازدیدها

کلان داده ها

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 11

آلتمتریکس

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 8

اسکوپوس

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 6

فراخوان شماره هفتم نشریه ادکا

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 3