آینده علم اطلاعات ودانش شناسی

تاريخ انتشار : شنبه, 05 مهر 1399 - 15:09
بازدید : 396
  • پرینت

چگونه آینده علم اطلاعات وداتش شناسی را ترسیم کنیم؟؟
دکتر رضا ملکی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پنجشنبه۳مهر ساعت۱۵تا۱۷
ثبت نام در وب سایت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
ilisa.ir

#ادکا۱۲
#علم_اطلاعات
#اتحادیه_ادکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش کارگاه چگونه آینده علم اطلاعات و دانش شناسی را ترسیم کنیم

کارگاه چگونه آینده علم اطلاعات و دانش شناسی را ترسیم کنیم با همکاری اتحادیه انجمن های علم اطلاعات و دانش شناسی (ادکا) و انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در تاریخ 3 مهر ساعت 15 الی 17 در مکان ادوب کانکت برگزار شد.

در ابتدا مدرس کارگاه جناب اقای دکتر رضا ملکی با بیان سوالی به بررسی آینده و چگونگی ترسیم آن پرداخت.

از مطالب مهمی که در این کارگاه مطرح شد سیری در تاریخ رشته کتابداری و نیز تا به اکنون انجام گرفت و نحوه تلاش افرادی که در این رشته بسیار تاثیرگذار بوده اند پرداخته شد .

هر رشته علمی به منزله یک سیستم باز برای تضمین بقا و پویایی نیازمند است و رشته علم اطلاعات نیز دارای یک نقشه راه و سیاست مدون خود نیست بلکه در اصل نظام عالی است که این راه را برای هر رشته فراهم می کند .

ضرورت و اهمیت ترسیم و ساخت آینده :

1.سرعت تغییر و پویایی محیطی

2.افزایش عدم قطعیت محیطی

3.افزایش ابهام و پیچیدگی در محیط

4.افزایش تعاملات و ارتباطات جهانی

5. افزایش تاثیرگذاری قضیه های محیطی

که مدرس با بیان مثال نرخ مطالعه از سال ها تا به اکنون با توجه به تغییر شرایط و مختصات محیطی  به ضرورت این اصول پرداخت.

عوامل بیرونی که در رشته تاثیر می گذارند عبارت است از:

1.بازارکار       

2.فناوری اطلاعات

3.جامعه و کاربران اطلاعات

4.نظام آموزش عالی کشور

این عواملی که در طی کارگاه بیان شد مهم ترین عواملی هستند که حتی در سرنوشت ما هم که با این رشته در تعامل هستیم تاثیرگذار است.

در نهایت با پیشرفت علم و نظام عالی آن این رشته با چالش هایی رو به رو خواهد بود که بعضی از آن ها می توانند در راستای هدفی مثبت روند یا در جهت منفی رشته را از هدف خود دور سازد در نتیجه نیازمند دقت و توجه دارد.

سوال دومی که در کارگاه مطرح شد این است که چگونه می توان رشته را ترسیم کرد و ساخت ؟

مدرس کارگاه با بیان حکمرانی خوب در رشته به این سوال پاسخ مطلوبی دادند و نیز درباره چگونگی حکمرانی و نیز عوامل موثر در آن اشاره کردند .

ما برای ترسیم آینده رشته نیاز به آینده نگاری آن داریم :

هدف از این کار هنر کشف آینده و شکل بخشیدت به آن است.

عوامل آینده نگاری اعم از برنامه ریزی ،جهت گیری و هماهنگی می باشد که طی آن اهدافی چون کشف و تحلیل موضوعات نوپدیده ،بهره گیری ازدیدگاه ها و منابع اطلاعاتی گسترده ،دیدن تصویر بزرگی از مشکل موجود

در پایان کارگاه مدرس زمانی را به پرسش و پاسخ به شرکت کنندگان اختصاص داد تا شرکت کنندگان بهره کافی و لازم را از کارگاه دریافت کنند .

 

 

 

 

پربازدیدها

کلان داده ها

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 11

آلتمتریکس

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 8

اسکوپوس

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 6

فراخوان شماره هفتم نشریه ادکا

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 3