پایگاه sid

تاريخ انتشار : شنبه, 30 مرداد 1400 - 15:06
بازدید : 122
  • پرینت

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)
پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی به عنوان بانک جامع و روز آمد منابع علمی
کشور شامل بانکهای متنوع و متعددی است که خدمات و سرویسهای گوناگونی را به جامعه
علمی کشور ارائه میدهد. این پایگاه با هدف ترویج و اشاعه اطالعات علمی و سهولت دسترسی
پژوهشگران، محققان و کاربران به منابع علمی در راستای توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در
کشور، فعالیت نموده و به عنوان تنها بانک دسترسی آزاد )Access Open )منابع علمی در
کشور، اصل مقاالت را به صورت نامحدود در اختیار کاربران خود قرار دادهاست.
برای دانلود راهنمای استفاده این پایگاه اطلاعاتی از لینک زیر استفاده کنید

https://uupload.ir/view/پایگاه_اطلاعات_علمی_جهاد_دانشگاهی_(sid)_j87a.pdf/

 

 

پربازدیدها

کلان داده ها

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 412

فراخوان شماره هفتم نشریه ادکا

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 405

آلتمتریکس

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 391

اسکوپوس

تاریخ : 1400/03/31

بازدید : 388

وبومتریک

تاریخ : 1400/04/17

بازدید : 320