ادکا پلاس2

تاريخ انتشار : یکشنبه, 21 شهریور 1400 - 10:45
بازدید : 589
  • پرینت

دکا پلاس
گزارش دومین گفتگوی صمیمانه با اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دنشگاه شهید چمران اهواز

در این گفتگو ابتدا همانند گفتگوهای قبل دبیر اتحادیه به معرفی تاریخچه ادکا و اهداف تشکیل اتحادیه پرداخته شد. سپس هر کدام از اعضای شورای مرکزی

اهداف و نظرات خود ازعضویت در انجمن علمی و کارکرد های آن پرداختند. مهم ترین کارکرد و ویژگی انجمن علمی از نظر اعضای شورای مرکزی مسولیت پذیری ، همدلی ، همفکری است که میتواند

منجر به انجمن فعال و فعالیت های بیشتر شد. نایب دبیر اتحادیه و دبیر انجمن علمی (خانم جعفری) به ارتباط هر چه بیشتر انجمن ها و اتحادیه اشاره کردند

و در مباحث نیاز سنجی دانشجویان ، کار تیمی ، گفتگو و اعضای شورای مرکزی نظرات خود را مطرح کردند.

در پایان جلسه ضمن تقدیر تشکر از اعضای شورای مرکزی برای عضویت در اتحادیه خواستار همکاری های بیشتر در کارگاه های آموزشی و برگزاری فعالیت های آموزشی علمی متناسب با نیاز افراد به عمل آمد.

 

 

 

پربازدیدها

Error: No articles to display