ادکا پلاس4

تاريخ انتشار : چهارشنبه, 31 شهریور 1400 - 22:40
بازدید : 1931
  • پرینت

گزارش چهارمین گفتگوی صمیمانه با اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

در این گفتگو ابتدا همانند گفتگوهای قبل دبیر اتحادیه به معرفی تاریخچه ادکا و اهداف تشکیل اتحادیه پرداخته شد.

سپس هر کدام از اعضای شورای مرکزی اهداف و نظرات خود ازعضویت در انجمن علمی و کارکرد های آن پرداختند.

مهم ترین کارکرد و ویژگی انجمن علمی از نظر اعضای شورای مرکزی مسولیت پذیری ، همدلی ، همفکری است که میتواند

منجر به انجمن فعال و فعالیت های بیشتر شود. نایب دبیر اتحادیه (خانم جعفری) به ارتباط هر چه بیشتر انجمن ها و اتحادیه اشاره کردند

و در مباحث نیاز سنجی دانشجویان ، کار تیمی ، گفتگو و اعضای شورای مرکزی نظرات خود را مطرح کردند.

هم چنین دبیر انجمن علمی ( خانم پور مجاهد) برنامه های و فعالیت ها انجمن علمی برای سال تحصیلی ارائه دادند و تلاش دارند تا هر چه بیشتر افراد توانمند و با استعداد در انجمن تربیت و فعالیت کنند.

 

 

پربازدیدها

Error: No articles to display